Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta – od teorije do prakse utemeljene na dokazima

Slika /slike/prodaja knjiga_situacijska.jpg

Cijena: 60 kuna - 7,96 eura  

U knjizi autori Krunoslav Borovec, Iva Balgač i Ruža Karlović iznose bogato znanje i iskustvo iz područja prevencije kriminaliteta opisano u inozemnoj znanstvenoj i stručnoj literaturi. Knjiga je namijenjena svima onima koji se bave pitanjima sigurnosti općenito, prije svega zbog činjenice što otvara cijeli niz pitanja o kojima se dosad u Hrvatskoj nije govorilo ili se govorilo nedovoljno. Neka od tih pitanja jesu troškovi kriminala, troškovi kaznenog pravosuđa, isplativost programa prevencije kriminaliteta, mjere učinka preventivnih programa, ali i promatranje fenomenologije kriminaliteta kroz prizmu pojave novih poželjnih meta. Razvoj društva, promjena društvenih odnosa, razvoj novih vrijednosti, tehnologija i stvaranje novih dobara – uvelike utječu na strukturu i fenomenologiju kriminaliteta, o čemu se progovara u ovoj knjizi i što osjetno širi krug zainteresiranih čitatelja.

Iz tiskare AKD-a izašla je nova knjiga „Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta – od teorije do prakse utemeljene na dokazima“ u kojoj autori Krunoslav Borovec, Iva Balgač i Ruža Karlović iznose bogato znanje i iskustvo iz područja prevencije kriminaliteta opisano u inozemnoj znanstvenoj i stručnoj literaturi. Cijena knjige je 60 kuna, a sva sredstva od prodaje namijenjena su Zakladi policijske solidarnosti. Knjiga se može kupiti u knjižari Policijske akademije u Aveniji Gojka Šuška 1.

U prvome dijelu obrađena je prevencija kriminaliteta kroz četiri glavna prevencijska aspekta i to: zakonsku prevenciju, razvojnu, situacijsku prevenciju i prevenciju u zajednici, što čitateljima daje opći informativni uvid u ovo veliko područje. U posebnom poglavlju detaljno je prikazana teorijska utemeljenost situacijskog pristupa prevencije kriminaliteta kroz glavne paradigme na koje se ovaj pristup oslanja.

Sljedeće poglavlje objašnjava proces planiranja i razvoja učinkovite prevencije, argumentirano obrazlažući svaku pojedinu fazu procesa planiranja i njihovu važnost u kreiranju i primjeni preventivnih programa, strategija ili politika. Čitateljima je ponuđeno više različitih pristupa i koncepata planiranja i razvoja učinkovite prevencije što ostavlja mogućnost odabira onog pristupa koji najviše odgovara potrebama pojedinog projekta. Odabrano je devet učinkovitih projekata situacijske prevencije kako bi se pokazalo koliko je važan pristup prevencije utemeljene na dokazima.

Na kraju, kao posljednje poglavlje slijede upute za pisanje projekata koje čitateljima, a ujedno i praktičarima u području prevencije, trebaju olakšati izradu vlastitih projekata. Knjiga je namijenjena širokom krugu čitatelja, a ne nužno samo onima koji se bave prevencijom kriminaliteta. Prije svega namijenjena je studentima Policijske akademije te je odlukom Stručnog vijeća Visoke policijske škole prihvaćena kao udžbenik. Knjiga će biti zanimljiva i studentima drugih fakulteta jer je knjiga posebno didaktički uređena kroz isticanje ključnih pojmova i pitanja na koja bi se nakon čitanja knjige trebalo znati odgovoriti, ali i kroz napomene na margini knjige koje slijede sadržaj. Time se željelo doprinijeti preglednosti i pristupačnosti jer će ova knjiga za mnoge, prije svega praktičare, postati vodič u izradi, planiranju, razvoju, implementaciji i evaluaciji preventivnih programa.

Knjiga je namijenjena i svima onima koji se bave pitanjima sigurnosti općenito, prije svega zbog činjenice što otvara cijeli niz pitanja o kojima se do sada u Hrvatskoj nije govorilo ili se nedovoljno govorilo. Neka od tih pitanja su troškovi kriminala, troškovi kaznenog pravosuđa, isplativost programa prevencije kriminaliteta, mjere učinka preventivnih programa, ali i promatranje fenomenologije kriminaliteta kroz prizmu pojave novih poželjnih meta. Razvoj društva, promjena društvenih odnosa, razvoj novih vrijednosti, tehnologija i stvaranje novih dobara – značajno utječu na strukturu i fenomenologiju kriminaliteta o čemu se progovara u ovoj knjizi, što osjetno širi krug zainteresiranih čitatelja.


IZ RECENZIJA:

„Radi se o knjizi čiji je sadržaj – situacijska prevencija kriminaliteta – izuzetno aktualan i istovremeno izuzetno rijedak u Hrvatskoj, pogotovo kada je riječ o knjizi, a ne znanstvenim i/ili stručnim člancima koji parcijalno dotiču ovu temu. Naime, prevencija kao nova znanstvena disciplina i u svjetskim razmjerima, iako obiluje mnogim sadržajima, u ovom području – situacijska prevencija – je slabije zastupljena. Njeno vrijeme reklo bi se tek dolazi i treba ga razvijati. To se naravno ne odnosi na sve sadržaje navedene u knjizi na jednak način. Time se potvrđuje svojevrsna originalnost knjige i njene potrebe na našim prostorima. Za očekivati je da će knjiga stoga biti važno štivo za mnoge praktičare prevencije kao i dobar izvor znanja za studente mnogih studija kao svojevrstan udžbenik.“

prof. dr. sc. Josipa Bašić

 
„Ovaj rad je prvi u Hrvatskoj koji se bavi isključivo i detaljno situacijskom prevencijom te je time vrijedan doprinos ne samo policijskoj nego i ukupnoj domaćoj literaturi u području prevencije kriminaliteta. Sigurnost je elementarna ljudska potreba i jedan od društvenih prioriteta te stoga postoji velika društvena potreba za ovakvim materijalom. Pogotovo je to važno za policiju koja je jedan od ključnih instrumenata društva odgovornih za sigurnost. Ova knjiga će zapravo pomoći policiji da realizira svoju ulogu inicijatora u programima prevencije kriminaliteta, ali da pri tome ne ostane sama. Knjiga ima širu društvenu vrijednost jer daje relevantne spoznaje prevencijske znanosti i prakse svim ostalim društvenim subjektima koji se mogu i trebaju angažirati u planiranju i realizaciji programa prevencije kriminaliteta.“

prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović

Knjiga se može kupiti u knjižari na Policijskoj akademiji, u prizemlju 4. paviljona, radnim danom od 7 do 15 sati ili putem internetskog bankarstva.

Radno vrijeme knjižare:
  • radnim danom od 7 do 15 sati

Narudžba za knjigu šalje se na:

Zaklada policijske solidarnosti, Ilica 335, 10 000 Zagreb
IBAN: HR0723900011100332922, model: HR00, poziv na broj primatelja: 239000111-00332922
Opis plaćanja: naziv knjige koja se naručuje
Potvrdu o uplati dostaviti na e-mail policijska_zaklada@mup.hr ili faks +385 1 24 26 419
Po primitku uplate knjigu dostavljamo na vašu adresu.